TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

A központi írásbeli vizsgák időpontjai:

– írásbeli vizsga: 2023. január 21-án 10.00 órától,

– a pótló írásbeli vizsga: 2023. január 31-én 14.00 órától

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Kérjük, hogy az írásbeliről való hiányzás esetén iskolánkat a  30-244-1920-es, vagy a 30-244-1922 telefonszámon értesítse a hiányzás okának tisztázása és a pótló vizsga részleteinek egyeztetése miatt!

Az írásbeli vizsga terembeosztása a földszinti hirdetőtáblán, az épületek bejáratain, illetve az információs pontokon, az adott vizsganapon 9 órától tekinthető meg.

A vizsga napján érkezés 9 órától lehetséges. A tanulóknak a regisztráció és az eligazítás miatt az írásbeli vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel, azaz legkésőbb 9.30-ig kell megjelenni a vizsga helyszínén. Kérjük, hogy a csoportosulások megelőzése végett a diákok az intézmény ajtaja előtt ne ácsorogjanak. A szülőktől köszönjenek el és jöjjenek be az épületbe, ahol bemehetnek a kijelölt terembe. A vizsga befejezése után az épületet a lehető legrövidebb úton és idő alatt el kell hagyni.

Azon tanulók számára, akik 10.00 óráig nem foglalják el helyüket a számukra kijelölt teremben, nem áll módunkban a vizsgán való részvételt engedélyezni.

A vizsga időtartama: 2×45 perc a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel.

A felvételizők a következő felszerelést hozzanak magukkal: személyazonosításra alkalmas igazolvány (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), íróeszköz, vonalzó, körző, szögmérő, radír, illetve saját számológép kizárólag az ennek használatát engedélyező igazgatói határozattal rendelkezőknek.

Felvételi dolgozatok megtekintése: 2023. január 30-án 8.00-16.00 óráig.

Jogorvoslati lehetőség: A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le iskolánkban. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az értékelő lapok átvétele: A megtekintés napján az értékelőlapokat mindenkinek átadjuk. Amennyiben a pontszám felüljavítás miatt módosításra kerül, úgy a javított értékelőlapokért kizárólag 2023. február 07-én 8.00-16.00 között lehet bejönni.

A vizsga helyszíne:

-Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium központi épülete; 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

A pontos beosztásról a jelentkezők a regisztrációs helyeken kapnak információt.

A megtekintés és az átvétel helyszíne: Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium épülete,

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

Minden tanulónak eredményes, jó vizsgát kívánok!

                                                                                                                     Cseri-Matus Csilla

                                                                                                                       intézményvezető

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.