A gimnáziumban az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektetünk az eredményes nyelvi képzésre az informatika mellett. Célunk, hogy minél több gimnazista és szakmát tanuló diákot készítsünk fel nyelvvizsgára, ECL és ECDL vizsgára.

Tanulmányi területeink:

1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő + gimnáziumi rendszerbenmásodik idegen nyelv
(további évfolyamokon)
belső kód
angol, a nyelvi előkészítős évfolyambannémet vagy francia 0002
német, a nyelvi előkészítős évfolyambanangol vagy francia0003

A gimnáziumi felvételihez a rangsort, az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények (magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika és tanult idegen nyelv) és a központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsga kiadott, egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye alapján alakítjuk ki. A tanulók egy ismerkedő, részben az általuk addig tanult idegen nyelven zajló beszélgetésen vesznek részt a felvételi eljárás során, de ez nem befolyásolja a felvételi rangsort, nem pontszerző.

A gimnáziumba való felvétel szempontjai a következők:

 1. az általános iskolai tanulmányi eredmények a fentebb említett évfolyamok és tantárgyak tekintetében
 2. a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga, (központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelv és matematika)
 3. az ismerkedő beszélgetésen való részvétel (nem pontszerző, de a megjelenés adott időpontban kötelező)

Felvételi eljárás általános rendje

A képzés során célunk a lehető legtöbb tanulót hozzásegíteni a B2 szintű nyelvismerethez, és az ECDL vizsgához. Iskolánkban nyelvvizsga (ECL) és ECDL vizsgaközpont is működik.
Tantervünk a gimnáziumi képzés során a kerettantervekre épül, és előnyben részesíti a nyelvtanulást.

Általános iskolák 8. évfolyamos tanulóinak – középiskolai felvételi időpontok:

 • 2021. január 23. 10 óra – az általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra. (magyar-matematika)
 • 2021. január 28. 14 óra: Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra.
 • 2021. február 08-ig a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
 • Iskolánkban az írásbeli központi felvételi dolgozatok megtekintése: 2021. február 04. 8-15 óráig.
 • Az írásbeli értékelés átvétele az iskolában: 2021. 02. 5-én 8-15 óráig.

Fontosabb időpontok, határidők:

 • 2021. február 24. szerda, 8 órától alkalmassági vizsgálat és tájékozódó beszélgetés
 • 2021. március 1. hétfő, 8 órától alkalmassági vizsgálat és tájékozódó beszélgetés
 • 2021. március 3. szerda, 8 órától alkalmassági vizsgálat és tájékozódó beszélgetés
 • 2021. március 8. hétfő, 8 órától Felvételi (pótnap) alkalmassági vizsgálat és tájékozódó beszélgetés
 • március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
 • április 23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
 • április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
 • május 10-21-ig: Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. A 2021. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételikérelmekről.
 • június 23-24-én várjuk a beiratkozásra a felvett tanulókat
 • (27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről)

A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium is szervez egységes követelmények szerinti központi írásbeli felvételi vizsgát, ezért hozzánk is lehet jelentkezni írásbeli felvételi vizsgára azoknak is, akik a közelben laknak, de nem nálunk szeretnének felvételi vizsgát tenni.

A jelentkezéshez a „Tanulói jelentkezési lapot” hozzánk kell postai úton elküldeni vagy személyesen a titkárságra behozni 2020. 12.4-ei határidővel. Ha a tanuló érvényesíteni szeretné a felvételi írásbeli vizsgán valamilyen mentességre vonatkozó könnyebbséget, a jelentkezéshez csatolni kell a mentessége/ke/t tartalmazó szakértői véleményt és a szülői kérelmet. Ezek birtokában az írásbelit rendező intézmény igazgatója határozatba foglalja a szakértői véleményre és a szülői kérelemre alapozott mentességeket.