A gimnáziumi 4 évfolyamos képzés Fót város és környéke egyre növekvő népessége ellátására jött létre. A felelős szülők körében egyre nagyobb igény mutatkozott és mutatkozik jelenleg is arra, hogy középiskolás gyermekük a fővárosba való utazás kényelmetlenségeit és veszélyeit elkerülve tudjon leérettségizni. A nyelvtanulás iránti egyre növekvő társadalmi igényre reagálva a 4  évfolyamos képzést már a gimnáziumi tagozat működésének második évében az 5 évfolyamos (nyelvi előkészítős) forma váltotta fel. Fóton jelenleg egyetlen középiskola, a Népművészeti indít nyelvi előkészítő osztályt.

A tanulói létszám az elmúlt évek alatt fokozatosan nőtt. A hozzánk felvételiző gyerekek számából is jól látszik, hogy Fóton és a környező városokban iskolánk egyre népszerűbb, ami nagyban köszönhető a sikeres és több vonalon futó beiskolázási tevékenységünknek

Diákjaink közül többen nagyon távoli településen laknak, napi szintű bejárásuk nem lehetséges, őket jelenleg két budapesti kollégiumban tudjuk elhelyezni.

Csoportbontások

A kötelező tanórák egy részét – matematika, idegen nyelv, digitális kultúra -, illetve a választott tárgyak óráit bontott, kiscsoportos keretben tartjuk.
Ezek a csoportok részben osztályokon, részben évfolyamokon belül szerveződnek.
Egyes tehetséggondozó vagy felzárkóztató foglalkozásokat az ún. egyéni órakeret terhére szervezünk meg, akár 1-3 fő számára is.

A fejlesztés, felzárkóztatás, tehetségfejlesztés


pedagógiai folyamatát a tanórákon és a tanórákon kívül az iskolai élet részeként szervezzük meg.
Célunk az, hogy a  kiemelten tehetséges, átlagot felülmúló teljesítményű és tanulási, szociális nehézségekkel küzdő tanulóink egyaránt kapjanak segítséget a tovább haladáshoz,  a személyiségük gazdagításához, kiteljesedéséhez.

A szakértői véleménnyel rendelkező tanulók minél magasabb szintű ellátását iskolánk mindig is kiemelt feladatként kezelte. Fejlesztőpedagógusunk heti 23 órában szinte erőn felül foglalkozik ezzel a 64 diákkal, emellett szakmai tanácsaival segíti a szaktanárokat is.

A minőségi, differenciált képzés keretében biztosítjuk az érettségi bizonyítvány megszerzését.
Diákjaink számára lehetővé tesszük a továbbtanulást, illetve felkészítjük őket a munka világába való beilleszkedésre.

ECL – nyelvvizsga

ECL – nyelvvizsgához juttatjuk diákjainkat
Iskolánk akkreditált ECL vizsgahely

ECDL-vizsga

ECDL tanfolyami képzés és vizsgáztatás segítségével növeljük a munkába állás esélyeit.