Iskolánkban fakultációs órákat tartunk azok részére, akik az adott tantárgyból bővebb, mélyebb ismereteket szeretnének elsajátítani, jellemzően:

 • nyelvtudásukat szeretnék fejleszteni, frissen tartani (pl. nyelvvizsgához)
 • vagy olyan tárgyból szeretnének középszintű érettségi felkészítést kapni, amit már nem tanulnak (pl. földrajzból)
 • vagy plusz képzést szeretnének érdeklődési körüknek megfelelően.

Ezeken az órákon osztályzatokat szereznek a diákok, a bizonyítványban ez külön tantárgyként fog megjelenni.

Egy-egy képzés indításának alapfeltétele, hogy legalább 2 fő jelentkezzen rá. Javasoljuk, hogy egy tanuló maximum két képzésre jelentkezzen, mert az órarendbe ezeket a plusz órákat csak nulladik órára, vagy a nap végére tudjuk beilleszteni. A választást alaposan át kell gondolni, mert azon módosítani (lemondani, vagy másikat választani) csak nyomós indokkal, egy évben maximum egyszer lehet.

Választható tantárgyak

 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Francia nyelv
 • Ének-zene
 • Testnevelés
 • Informatika
 • Fizika
 • Földrajz
 • Biológia
 • Vizuális kultúra
 • Kémia