Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium

Múltunk

A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium fennállása óta egyedi intézmény. Kezdetben kifejezetten a gyermekvárosi állami gondozottak középfokú oktatására jött létre, ma pedig az itt tanított népművészeti szakmák miatt egyedi. Beiskolázási körzete elsősorban Fót és a környező városok, de a környéken csak ebben az iskolában oktatott szakgimnáziumi képzésekre, főként táncos szakra, a távoli megyékből (idén 13 megyéből), de még határon túlról is érkeznek diákok szinte minden évben.

Az intézmény indulása óta a magyar közoktatási rendszer törvényi szabályozásában és a szakképzésben is több, jelentős változás történt, ennek megfelelően alakult át az iskola képzési rendszere is. 1993-ban kísérleti képzésként egyedi tantervvel indult, majd 1998-ban az OKJ-hoz igazodott. Ezt követte a moduláris szakmai képzés, később az ágazati szakmai képzés, majd a szakmai érettségi bevezetése állította újabb kihívás elé tanárainkat. A NAT, majd a megjelenő kerettantervek folyamatosan épülnek be az iskolai pedagógiai programjába, helyi tantervébe.

Jelenleg két NAT és három szakmai tanterv alapján tanítunk 6 szakmában és a gimnázium osztályaiban. A kezdetben szakközép- és szakiskolai, majd szakgimnáziumi tagozatunk tanulói a népművészetet, a hagyományápolást hivatásnak tekintő és vállaló fiatalok köréből kerülnek ki. Közülük sokan kis falvakból érkező, hátrányos helyzetű, tehetséges diákok, akik ezen szakmák elsajátításával és művelésével képzelik el jövőjüket. 

Célkitűzéseink

  • az iskola közel 30 éves hagyományai tovább éljenek, arculata, értékei megmaradjanak, tovább fejlődjenek
  • a szakmákon keresztül, valamint a gimnáziumi tagozaton is megvalósuljon a népművészet és a népi hagyományok megőrzése
  • a szakmai képzésben az egyre szűkülő tantervi kötöttségek mellett is folytatni a néphagyományok oktatását, a népi kultúra alapjainak megismertetését
  • elfogadó, támogató, szerető közösséget alkossunk, ahova diákok, tanárok szívesen jönnek tanulni, dolgozni
  • egyedi szakmakínálatunk, színvonalas szakmai oktatásunk ismertségének fenntartása,  további kiterjesztése, gimnáziumunk továbbtanulási eredményeivel is vonzó legyen a környező települések diákjai számára
  • alkalmazkodva az oktatási és képzési környezet változásaihoz és a társadalmi igényekhez, folyton új lehetőségek után kutatva és az új célok felé utat kijelölve, majd azt végig járva, legyen iskolánk egyre népszerűbb, meghatározó intézmény a magyar oktatási rendszerben, a magyar művészeti közösségben.

Szakgimnázium

A szakképzés-szakképesítés rendszere az elmúlt éveket tekintve napjainkig, nagy átalakulásokon ment-megy keresztül. Diákjaink 3 féle kerettanterv szerint haladnak, a kilencedikesek szakképesítési rendszerben, a magasabb évfolyamosok szakképzési rendszerben tanulnak. 2020-ban a szakgimnáziumok egy része technikummá alakult, oktatott szakmáink közül a Grafikus és a Divat és stílustervező szakok technikusi képzéssé váltak. Iskolánk úgy döntött, hogy továbbra is szakgimnáziumként folytatjuk munkánkat, ezzel tudjuk megtartani az eddigi, két tagozat között működő egységet, valamint eddig tanított szakmáinkat is. Így a felsőbb évfolyamokban folyó Grafikus helyett Művészeti grafikus, a Divat és stílustervező helyett a Divatstílus- és jelmeztervező szakképesítést szereznek majd a most 9. évfolyamos diákjaink

Gimnázium

A gimnáziumi tagozat jelenleg évfolyamonként egy osztállyal működik. A környéken a gimnázium híre (pár éve még nem is tudta minden hogy itt van ilyen is) egyre nagyobb, de nem „versenyistállóként” tartják számon. Exponenciálisan emelkedik a jelentkezők száma, az idei felvételin 268 (214 angolos, 54 németes) tanulót szóbeliztettünk, azaz erős a túljelentkezés. A bekerülő diákok tudás- és képességszintje széles skálán mozog, ezért olyan oktatást igyekszünk nyújtani, ami a legtehetségesebbek egyetemi felkészítésének és a gyengébbek „csak legyen meg az érettségi” szándékának is megfelel. Inspiráljuk a diákokat arra, hogy legalább egy tantárgyból tegyenek emelt szintű érettségit legkésőbb a rendes érettségi vizsgájuk alkalmával, illetve a szakgimnazisták az ötödév végén.

2021/22 tanév – tanári kar

PedagógusTantárgy
Ábrahám Nóratánctörténet
Balogh Íriszgrafika
Balogh Ramóna (óraadó)kerámia gyakorlat
Berkeczné Juszkiewicz Romanarajz-festés-mintázás gyakorlat
Boda Péterné Kaposi Reginaosztályfőnök: 4/12 AB, DÖK segítő tanár, matematika, testnevelés
Buzási Gáborrajz-festés-mintázás, tervezés gyakorlat
Czakóné Reményi Katalin (óraadó)matematika
Cseri-Matus Csillaintézményvezető, matematika
Dobi-Rusznyák Andreaosztályfőnök: I-II. SZK, történelem, magyar nyelv és irodalom
Dr. Gémesi Zoltán (óraadó)fizika
Edőcsné Kósa Tündeosztályfőnök: 4/12 C, testnevelés
Fejér Erikaosztályfőnök: 2/10 B, néptánc
Fogarasi Veronaosztályfőnök 1/9 C, magyar nyelv és irodalom
Fülöp Balázsinformatika
Gazsó Dorottyapszichológus
Godó Anettangol nyelv
Győri Valériaangol nyelv
Hegedűs Helganémet nyelv
Hegedüs Ildikóangol nyelv
Husvéth Csabanéptánc
Józsa Gergelyosztályfőnök: 3/11 C, grafika, művészettörténet
Kása Ilkarajz-festés-mintázás gyakorlat
Kaudersné Madarász Zsuzsannatörténelem
Keményné Szmerka Editosztályfőnök 1/9 Ny magyar nyelv és irodalom
Kissné Breczek Margitművészettörténet, festészet
Kókai Erikaangol nyelv
Kovács Márkgrafika
Kundra Ildikóosztályfőnök: 2/10 A, öltözék kivitelezés gyakorlat
Kunszt Mónikaintézményvezető-helyettes, német nyelv
Kunszt Szabolcs (óraadó)testnevelés
Lászka Editfejlesztő pedagógus, etika
Lichner Barbararajz-festés-mintázás, tervezés gyakorlat
Lovas Bertalannékerámia gyakorlat
Marosi Diánarajz-festés-mintázás gyakorlat
Máthé Ivettrajz-festés-mintázás, kerámia gyakorlat
Mayer Andreaosztályfőnök: 2/10 C, biológia, kémia
Mezőné Oszlánczi Ilonainformatika
Mihálydeák László Barna (óraadó)zeneismeret, ének-zene
Móricz Katalinrajz-festés-mintázás, vizuális kultúra
Nagy Erikagrafika
Orha Imola Beátaintézményvezető-helyettes, osztályfőnök: 3/11 B, matematika
Paulóné Rausch Eszterosztályfőnök: 9 D, német nyelv
Pecznik Évaangol
Rosta Péterszakmai projekt gyakorlat
Sándor Jánosrajz-festés-mintázás, művészettörténet
Scharnitzky Miklósosztályfőnök: 3/11 A, matematika
Scharnitzkyné Süke Évaosztályfőnök: 3/11 D, magyar nyelv és irodalom, francia nyelv
Sipos Dorottya Kittyangol nyelv
Sík Rékanéptánc
Szilágyi-Majzik Évaosztályfőnök 1/9 AB, történelem
Szarandoglu Filipaszosztályfőnök: 4/12 D, testnevelés
Szádóczki Tiborföldrajz
Taba Csabanéptánc
Tooth Gábor Andortervezőgrafika
Tóth Eszter Veronikaangol nyelv
Vajda Júlianémet nyelv
Vámosné Pieskó Csillaklasszikus balett
Vas Jánosfolklórismeret
Velner Annanéptánc
Zágonyi Judit Évamatematika