Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium

Múltunk

A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium fennállása óta egyedi intézmény. Kezdetben kifejezetten a gyermekvárosi állami gondozottak középfokú oktatására jött létre, ma pedig az itt tanított népművészeti szakmák miatt egyedi. Beiskolázási körzete elsősorban Fót és a környező városok, de a környéken csak ebben az iskolában oktatott szakgimnáziumi képzésekre, főként táncos szakra, a távoli megyékből (idén 13 megyéből), de még határon túlról is érkeznek diákok szinte minden évben.

Az intézmény indulása óta a magyar közoktatási rendszer törvényi szabályozásában és a szakképzésben is több, jelentős változás történt, ennek megfelelően alakult át az iskola képzési rendszere is. 1993-ban kísérleti képzésként egyedi tantervvel indult, majd 1998-ban az OKJ-hoz igazodott. Ezt követte a moduláris szakmai képzés, később az ágazati szakmai képzés, majd a szakmai érettségi bevezetése állította újabb kihívás elé tanárainkat. A NAT, majd a megjelenő kerettantervek folyamatosan épülnek be az iskolai pedagógiai programjába, helyi tantervébe.

Jelenleg két NAT és három szakmai tanterv alapján tanítunk 6 szakmában és a gimnázium osztályaiban. A kezdetben szakközép- és szakiskolai, majd szakgimnáziumi tagozatunk tanulói a népművészetet, a hagyományápolást hivatásnak tekintő és vállaló fiatalok köréből kerülnek ki. Közülük sokan kis falvakból érkező, hátrányos helyzetű, tehetséges diákok, akik ezen szakmák elsajátításával és művelésével képzelik el jövőjüket. 

Célkitűzéseink

  • az iskola közel 30 éves hagyományai tovább éljenek, arculata, értékei megmaradjanak, tovább fejlődjenek
  • a szakmákon keresztül, valamint a gimnáziumi tagozaton is megvalósuljon a népművészet és a népi hagyományok megőrzése
  • a szakmai képzésben az egyre szűkülő tantervi kötöttségek mellett is folytatni a néphagyományok oktatását, a népi kultúra alapjainak megismertetését
  • elfogadó, támogató, szerető közösséget alkossunk, ahova diákok, tanárok szívesen jönnek tanulni, dolgozni
  • egyedi szakmakínálatunk, színvonalas szakmai oktatásunk ismertségének fenntartása,  további kiterjesztése, gimnáziumunk továbbtanulási eredményeivel is vonzó legyen a környező települések diákjai számára
  • alkalmazkodva az oktatási és képzési környezet változásaihoz és a társadalmi igényekhez, folyton új lehetőségek után kutatva és az új célok felé utat kijelölve, majd azt végig járva, legyen iskolánk egyre népszerűbb, meghatározó intézmény a magyar oktatási rendszerben, a magyar művészeti közösségben.

Szakgimnázium

A szakképzés-szakképesítés rendszere az elmúlt éveket tekintve napjainkig, nagy átalakulásokon ment-megy keresztül. Diákjaink 3 féle kerettanterv szerint haladnak, a kilencedikesek szakképesítési rendszerben, a magasabb évfolyamosok szakképzési rendszerben tanulnak. 2020-ban a szakgimnáziumok egy része technikummá alakult, oktatott szakmáink közül a Grafikus és a Divat és stílustervező szakok technikusi képzéssé váltak. Iskolánk úgy döntött, hogy továbbra is szakgimnáziumként folytatjuk munkánkat, ezzel tudjuk megtartani az eddigi, két tagozat között működő egységet, valamint eddig tanított szakmáinkat is. Így a felsőbb évfolyamokban folyó Grafikus helyett Művészeti grafikus, a Divat és stílustervező helyett a Divatstílus- és jelmeztervező szakképesítést szereznek majd a most 9. évfolyamos diákjaink

Gimnázium

A gimnáziumi tagozat jelenleg évfolyamonként egy osztállyal működik. A környéken a gimnázium híre (pár éve még nem is tudta minden hogy itt van ilyen is) egyre nagyobb, de nem „versenyistállóként” tartják számon. Exponenciálisan emelkedik a jelentkezők száma, az idei felvételin 268 (214 angolos, 54 németes) tanulót szóbeliztettünk, azaz erős a túljelentkezés. A bekerülő diákok tudás- és képességszintje széles skálán mozog, ezért olyan oktatást igyekszünk nyújtani, ami a legtehetségesebbek egyetemi felkészítésének és a gyengébbek „csak legyen meg az érettségi” szándékának is megfelel. Inspiráljuk a diákokat arra, hogy legalább egy tantárgyból tegyenek emelt szintű érettségit legkésőbb a rendes érettségi vizsgájuk alkalmával, illetve a szakgimnazisták az ötödév végén.

FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM és GIMNÁZIUM 2023/24-ES TANÉV

VEZETŐSÉG
Cseri-Matus Csillaintézményvezető, matematikamatus.csilla@fnm.hu
Kunszt Mónikaintézményvezető-helyettes,
osztályfőnök: 12. B, német nyelv
kunszt.monika@fnm.hu
Vajda Júliaintézményvezető-helyettes,vajda.julia@fnm.hu
SZAKMAI VEZETŐK
Kissné Breczek Margitművészettörténet, festészetbreczek.margit@fnm.hu
Husvéth Csabaosztályfőnök: 13. BC, néptánchusveth.csaba@fnm.hu
TANÁROK (közismereti tárgyak, gimnázium)
Bereczkiné Fodor Enikőangol nyelvbereczki.eniko@fnm.hu
Boda Péterné Kaposi Reginaosztályfőnök: 10. C, matematika, testneveléskaposi.regina@fnm.hu
Dobi-Rusznyák Andreaosztályfőnök: 13-14, Ksz,
történelem
rusznyak.andrea@fnm.hu
Edőcsné Kósa Tündetestnevelésedocs.tunde@fnm.hu
Fogarasi Veronaosztályfőnök: 11. C, magyar nyelv és irodalomfogarasi.verona@fnm.hu
Fülöp Balázsinformatikafulop.balazs@fnm.hu
Godó Anettangol nyelvgodo.anett@fnm.hu
Győrfi Zsuzsannaangol nyelvgyorfi.zsuzsanna@fnm.hu
Győri Valériaangol nyelvborsanyi.valeria@fnm.hu
Hegedűs Helganémet nyelvhegedus.helga@fnm.hu
Hegedüs Ildikóangol nyelvhegedus.ildiko@fnm.hu
Kaudersné Madarász Zsuzsannatörténelemmadarasz.zsuzsanna@fnm.hu
Keményné Szmerka Editmagyar nyelv és irodalom, francia nyelvszmerka.edit@fnm.hu
Kókai Erikaosztályfőnök: 12. D, angol nyelvkokai.erika@fnm.hu
Kunszt Szabolcstestneveléskunszt.szabolcs@fnm.hu
Lászka Editfejlesztő pedagógus, etikalaszka.edit@fnm.hu
Mayer Andreaosztályfőnök: 12. C, biológia, kémiamayer.andrea@fnm.hu
Orha Imola Beátaosztályfőnök: 9. A, matematikaorha.imola@fnm.hu
Paulóné Rausch Eszterosztályfőnök: 11. D, német nyelv,
DÖK segítő tanár
rausch.eszter@fnm.hu
Pecznik Évaangol nyelvpecznik.eva@fnm.hu
Scharnitzkyné Süke Évaosztályfőnök: 9NY,
magyar nyelv és irodalom, francia nyelv
suke.eva@fnm.hu
Sipos Dorottya Kittyangol nyelvsik.reka@fnm.hu
Szádóczki Tiborfizika, földrajz, komplex természettudományszadoczki.tibor@fnm.hu
Szilágyi-Majzik Évamagyar nyelv és irodalom, történelemmajzik.eva@fnm.hu
Szarandoglu Filipaszosztályfőnök: 9 D, testnevelésszarandoglu.filipasz@fnm.hu
Tóth Eszter Veronikaangol nyelvtoth.eszter@fnm.hu
Zágonyi Judit Évamatematikazagonyi.judit@fnm.hu
KÉPZŐMŰVÉSZET
Balogh Íriszgrafikabalogh.irisz@fnm.hu
Berkeczné Juszkiewicz Romanarajz-festés-mintázás gyakorlatjuszkiewicz.romana@fnm.hu
Buzási Gáborrajz-festés-mintázás, tervezés gyakorlatbuzasi.gabor@fnm.hu
Fazakas Csillatextil szakgyakorlat, textil szakelméletfazakas.csilla@fnm.hu
Józsa Gergelyosztályfőnök: 9 C, grafikajozsa.gergely@fnm.hu
Kása Ilkarajz-festés-mintázás gyakorlatilka.kasa@fnm.hu
Kovács Márktervezőgrafikakovacs.mark@fnm.hu
Kundra Ildikóosztályfőnök: 12. A, öltözék kivitelezés gyakorlatkundra.ildiko@fnm.hu
Lichner Barbararajz-festés-mintázás, tervezés gyakorlatlichner.barbara@fnm.hu
Lovas Bertalannékerámia gyakorlatkis.ilona@fnm.hu
Marton Veronikaművészettörténet, tervezési alapok gyakorlat, művészetekmarton.veronika@fnm.hu
Máthé Ivettosztályfőnök: 10. AB, rajz-festés-mintázás, kerámia gyakorlatmathe.ivett@fnm.hu
Móricz Katalinosztályfőnök: 13. A, rajz-festés-mintázás, vizuális kultúramoricz.katalin@fnm.hu
Sándor Jánosrajz-festés-mintázás, művészettörténetsandor.janos@fnm.hu
Tooth Gábor Andortervezőgrafikatooth.gabor@fnm.hu
NÉPTÁNC
Mohácsy-Kisfalusi Renátanéptánckisfalusi.renata@fnm.hu
Molnár Gábornéptáncmolnar.gabor@fnm.hu
Vámosné Pieskó Csillaklasszikus balettpiesko.csilla@fnm.hu
Velner Annaosztályfőnök: 9 B, néptáncvelner.anna@fnm.hu
ÓRAADÓK
Czakóné Reményi Katalinmatematikacz.remenyi.katalin@fnm.hu
Dr. Gémesi Zoltánfizikagemesi.zoltan@fnm.hu
   
Lencsés Károlynéanyagismeret, öltözékkivitelezés, stílusgyakorlatoklencses.karolyne@fnm.hu
Mihálydeák László Barnazeneismeret, ének-zenemihalydeak.laszlo@fnm.hu
Scharnitzky Miklósinformatikascharnitzky.miklos@fnm.hu
Verhoczki Milánnéptánc, tánctörténet 
NOMS/TECHNIKAI DOLGOZÓK
Szőke Ibolyaiskolatitkárfnmszki@gmail.com, szoke.ibolya@fnm.hu
Veszprémi Anitakönyvtárosveszpremi.anita@fnm.hu
Ballai Illésrendszergazdaballai.illes@fnm.hu
Kiss Gáborgondnok, gazdasági ügyintézőgondnok@fot-nepmuveszeti.hu
Jobbágy-Óvári Gabriellamunkaügyi ügyintézőovari.gabriella@fnm.hu
munkaugy@fot-nepmuveszeti.hu
Balogh Eszterportás, takarító 
Badger Krisztinatakarító 
Bányai Évatakarító 
Czirkó Lászlókarbantartó 
Györkei Györgynétakarító 
Kovács Évatakarító 
Lévai Andeatakarító 
Pál Sándortakarító