Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium

Múltunk

A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium fennállása óta egyedi intézmény. Kezdetben kifejezetten a gyermekvárosi állami gondozottak középfokú oktatására jött létre, ma pedig az itt tanított népművészeti szakmák miatt egyedi. Beiskolázási körzete elsősorban Fót és a környező városok, de a környéken csak ebben az iskolában oktatott szakgimnáziumi képzésekre, főként táncos szakra, a távoli megyékből (idén 13 megyéből), de még határon túlról is érkeznek diákok szinte minden évben.

Az intézmény indulása óta a magyar közoktatási rendszer törvényi szabályozásában és a szakképzésben is több, jelentős változás történt, ennek megfelelően alakult át az iskola képzési rendszere is. 1993-ban kísérleti képzésként egyedi tantervvel indult, majd 1998-ban az OKJ-hoz igazodott. Ezt követte a moduláris szakmai képzés, később az ágazati szakmai képzés, majd a szakmai érettségi bevezetése állította újabb kihívás elé tanárainkat. A NAT, majd a megjelenő kerettantervek folyamatosan épülnek be az iskolai pedagógiai programjába, helyi tantervébe.

Jelenleg két NAT és három szakmai tanterv alapján tanítunk 6 szakmában és a gimnázium osztályaiban. A kezdetben szakközép- és szakiskolai, majd szakgimnáziumi tagozatunk tanulói a népművészetet, a hagyományápolást hivatásnak tekintő és vállaló fiatalok köréből kerülnek ki. Közülük sokan kis falvakból érkező, hátrányos helyzetű, tehetséges diákok, akik ezen szakmák elsajátításával és művelésével képzelik el jövőjüket. 

Célkitűzéseink

  • az iskola közel 30 éves hagyományai tovább éljenek, arculata, értékei megmaradjanak, tovább fejlődjenek
  • a szakmákon keresztül, valamint a gimnáziumi tagozaton is megvalósuljon a népművészet és a népi hagyományok megőrzése
  • a szakmai képzésben az egyre szűkülő tantervi kötöttségek mellett is folytatni a néphagyományok oktatását, a népi kultúra alapjainak megismertetését
  • elfogadó, támogató, szerető közösséget alkossunk, ahova diákok, tanárok szívesen jönnek tanulni, dolgozni
  • egyedi szakmakínálatunk, színvonalas szakmai oktatásunk ismertségének fenntartása,  további kiterjesztése, gimnáziumunk továbbtanulási eredményeivel is vonzó legyen a környező települések diákjai számára
  • alkalmazkodva az oktatási és képzési környezet változásaihoz és a társadalmi igényekhez, folyton új lehetőségek után kutatva és az új célok felé utat kijelölve, majd azt végig járva, legyen iskolánk egyre népszerűbb, meghatározó intézmény a magyar oktatási rendszerben, a magyar művészeti közösségben.

Szakgimnázium

A szakképzés-szakképesítés rendszere az elmúlt éveket tekintve napjainkig, nagy átalakulásokon ment-megy keresztül. Diákjaink 3 féle kerettanterv szerint haladnak, a kilencedikesek szakképesítési rendszerben, a magasabb évfolyamosok szakképzési rendszerben tanulnak. 2020-ban a szakgimnáziumok egy része technikummá alakult, oktatott szakmáink közül a Grafikus és a Divat és stílustervező szakok technikusi képzéssé váltak. Iskolánk úgy döntött, hogy továbbra is szakgimnáziumként folytatjuk munkánkat, ezzel tudjuk megtartani az eddigi, két tagozat között működő egységet, valamint eddig tanított szakmáinkat is. Így a felsőbb évfolyamokban folyó Grafikus helyett Művészeti grafikus, a Divat és stílustervező helyett a Divatstílus- és jelmeztervező szakképesítést szereznek majd a most 9. évfolyamos diákjaink

Gimnázium

A gimnáziumi tagozat jelenleg évfolyamonként egy osztállyal működik. A környéken a gimnázium híre (pár éve még nem is tudta minden hogy itt van ilyen is) egyre nagyobb, de nem „versenyistállóként” tartják számon. Exponenciálisan emelkedik a jelentkezők száma, az idei felvételin 268 (214 angolos, 54 németes) tanulót szóbeliztettünk, azaz erős a túljelentkezés. A bekerülő diákok tudás- és képességszintje széles skálán mozog, ezért olyan oktatást igyekszünk nyújtani, ami a legtehetségesebbek egyetemi felkészítésének és a gyengébbek „csak legyen meg az érettségi” szándékának is megfelel. Inspiráljuk a diákokat arra, hogy legalább egy tantárgyból tegyenek emelt szintű érettségit legkésőbb a rendes érettségi vizsgájuk alkalmával, illetve a szakgimnazisták az ötödév végén.

FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM és GIMNÁZIUM 2021/22-ES TANÉV

VEZETŐSÉG
Cseri-Matus Csillaintézményvezető, matematikaigazgato@fot-nepmuveszeti.hu
Kunszt Mónikaintézményvezető-helyettes, német nyelvkunszt.monika@fnm.hu
Orha Imola Beátaintézményvezető-helyettes matematikaorha.imola@fnm.hu
SZAKMAI VEZETŐK
Kissné Breczek MargitKépző- és iparművészet szakterületbreczek.margit@fnm.hu
Husvéth CsabaTáncos szakterülethusveth.csaba@fnm.hu
KÉPZŐMŰVÉSZET
Balogh Íriszgrafikabalogh.irisz@fnm.hu
Balogh Ramónakerámia gyakorlatbalogh.ramona@fnm.hu
Berkeczné Juszkiewicz Romanarajz-festés-mintázás gyakorlatjuszkiewicz.romana@fnm.hu
Buzási Gáborrajz-festés-mintázás, tervezés gyakorlatbuzasi.gabor@fnm.hu
Fazakas Csillatextil szakgyakorlat, textil szakelméletfazakas.csilla@fnm.hu
Józsa Gergelyosztályfőnök: 3/11C grafikajozsa.gergely@fnm.hu
Kása Ilkarajz-festés-mintázás gyakorlatilka.kasa@fnm.hu
Kissné Breczek Margitosztályfőnök: 5/13C művészettörténet, festészet, rajz-festés-mintázás gyakorlatbreczek.margit@fnm.hu
Kovács Márktervező grafikai tervezési gyakorlatkovacs.mark@fnm.hu
Kundra Ildikóosztályfőnök: 2/10A öltözék kivitelezés gyakorlatkundra.ildiko@fnm.hu
Lichner Barbararajz-festés-mintázás, tervezés gyakorlatlichner.barbara@fnm.hu
Lovas Bertalannékerámia gyakorlatkis.ilona@fnm.hu
Marosi Diánarajz-festés-mintázás gyakorlat, tervezési alapok gyakorlat, divattervezésmarosi.diana@fnm.hu
Máthé Ivettrajz-festés-mintázás, kerámia gyakorlatmathe.ivett@fnm.hu
Móricz Katalinrajz-festés-mintázás, vizuális kultúramoricz.katalin@fnm.hu
Nagy Erikagrafikanagy.erika@fnm.hu
Rosta Péterszakmai projekt gyakorlatrosta.peter@fnm.hu
Sándor Jánosrajz-festés-mintázás, művészettörténetsandor.janos@fnm.hu
Tooth Gábor Andortervezőgrafikatooth.gabor@fnm.hu
NÉPTÁNC
Ábrahám Nóraosztályfőnök: 5/13AB tánctörténetabraham.nora@fnm.hu
Fejér Erikaosztályfőnök: 2/10B néptáncfejer.erika@fnm.hu
Husvéth Csabaosztályfőnök: 3/11B néptánchusveth.csaba@fnm.hu
Taba Csabanéptánctaba.csaba@fnm.hu
Vámosné Pieskó Csillaklasszikus balettpiesko.csilla@fnm.hu
Vas Jánosfolklórismeretvas.janos@fnm.hu
Velner Annanéptáncvelner.anna@fnm.hu
TANÁROK (közismereti tárgyak)
Boda Péterné Kaposi Reginaosztályfőnök: 4/12AB DÖK segítő tanár matematika, testneveléskaposi.regina@fnm.hu
Czakóné Reményi Katalinmatematikacz.remenyi.katalin@fnm.hu
Dobi-Rusznyák Andreaosztályfőnök: I-II. SZK történelem, magyar nyelv és irodalomrusznyak.andrea@fnm.hu
Edőcsné Kósa Tündeosztályfőnök: 4/12 C, testnevelésedocs.tunde@fnm.hu
Fogarasi Veronaosztályfőnök: 9C magyar nyelv és irodalomfogarasi.verona@fnm.hu
Fülöp Balázsinformatikafulop.balazs@fnm.hu
Gazsó Dorottyapszichológusgazso.dorottya@fnm.hu
Dr. Gémesi Zoltánfizikagemesi.zoltan@fnm.hu
Godó Anettangol nyelvgodo.anett@fnm.hu
Győri Valériaangol nyelvborsanyi.valeria@fnm.hu
Hegedűs Helganémet nyelvhegedus.helga@fnm.hu
Hegedüs Ildikóangol nyelvhegedus.ildiko@fnm.hu
Kaudersné Madarász Zsuzsannatörténelemmadarasz.zsuzsanna@fnm.hu
Keményné Szmerka Editosztályfőnök: 9NY magyar nyelv és irodalomszmerka.edit@fnm.hu
Kókai Erikaangol nyelvkokai.erika@fnm.hu
Kunszt Szabolcstestneveléskunszt.szabolcs@fnm.hu
Lászka Editfejlesztő pedagógus, etikalaszka.edit@fnm.hu
Mayer Andreaosztályfőnök: 2/10C biológia, kémiamayer.andrea@fnm.hu
Mihálydeák László Barnaének-zene, zeneismeretmihalydeak.laszlo@fnm.hu
Mezőné Oszlánczi Ilonainformatikaoszlanczi.ilona@fnm.hu
Paulóné Rausch Eszterosztályfőnök: 9 D, német nyelvrausch.eszter@fnm.hu
Pecznik Évaangol nyelvpecznik.eva@fnm.hu
Scharnitzky Miklósosztályfőnök: 3/11 A, matematikascharnitzky.miklos@fnm.hu
Scharnitzkyné Süke Évaosztályfőnök: 3/11 D, magyar nyelv és irodalom, francia nyelvsuke.eva@fnm.hu
Sipos Dorottya Kittyangol nyelvsik.reka@fnm.hu
Szádóczki Tiborföldrajzszadoczki.tibor@fnm.hu
Szarandoglu Filipaszosztályfőnök: 4/12 D, testnevelésszarandoglu.filipasz@fnm.hu
Szilágyi-Majzik Évaosztályfőnök: 9 AB, történelemmajzik.eva@fnm.hu
Tóth Eszter Veronikaangol nyelvtoth.eszter@fnm.hu
Vajda Júlianémet nyelvvajda.julia@fnm.hu
Zágonyi Judit Évamatematikazagonyi.judit@fnm.hu
NOMS/TECHNIKAI DOLGOZÓK
Ballai Illésrendszergazdaballai.illes@fnm.hu
Szőke Ibolyaiskolatitkárfnmszki@gmail.com, szoke.ibolya@fnm.hu
Veszprémi Anitakönyvtárosveszpremi.anita@fnm.hu
Szentpéteri Zitamunkaügyi ügyintézőszentpeteri.zita@fnm.hu
Kiss Gáborgondnok, gazdasági ügyintézőkiss.gabor@fnm.hu
Balogh Eszterportás 
Badger Krisztinatechnikai dolgozó
Czirkó Lászlókarbantartó 
 
Györkei Györgynétechnikai dolgozó 
Kovács Évatechnikai dolgozó 
Pál Sándortechnikai dolgozó