Első idegen nyelv:

angol vagy német

(Az a nyelv, melyet a diák az általános iskolában tanult.)
Heti óraszám: 16, amely 3 résztantárgy között oszlik meg:

  • általános nyelv
  • készségfejlesztés és kommunikáció
  • idegen nyelvű könnyített olvasmányok feldolgozása

Második idegen nyelv:

angol – német

Heti óraszám: 3

Francia nyelvből érettségire való felkészítés szakköri formában valósul meg.

A 9. nyelvi előkészítő évfolyamon fontosnak tartjuk a második idegen nyelv oktatását elkezdeni. Az első idegen nyelvre adható órákat átcsoportosítottuk az egyenletesebb elosztás érdekében.

Heti óraszám/évfolyamon9.ny9.10.11.12.
Első idegen nyelv164444
Második idegen nyelv33344

Csoportbontások


A kötelező tanórák egy részét – matematika, idegen nyelv, digitális kultúra -, illetve a választott tárgyak óráit bontott, kiscsoportos keretben tartjuk.
Ezek a csoportok részben osztályokon, részben évfolyamokon belül szerveződnek.
Az angolt első nyelvként tanuló diákokat a hozott tudásuk alapján két csoportba osztjuk, ezzel biztosítva, hogy a számukra megfelelőbb szintről folytathassák az angol nyelv elsajátítását. A németes csoportok kisebb létszámúak, ott a csoporton belül folyik differenciálás.
Egyes tehetséggondozó vagy felzárkóztató foglalkozásokat az ún. egyéni órakeret terhére szervezünk meg, akár 1-3 fő számára is.